pampex

                                           

Tena Lady

Tena Lady
Wkładki Anatomiczne dla kobiet

Tena Lady
Wkładki Anatomiczne dla kobiet

Tena Lady
Wkładki Anatomiczne dla kobietOsoby ubezpieczone w NFZ mogą skorzystać z refundacji na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne lub podkłady TENA. Aby korzystać z refunacji na produkty TENA należy postępować zgodnie z poniżymi krokami:

1.Udać się do lekarza, który wypisze pierwsze zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne lub podkłady) - tzw. "Część A"

Zlecenie to można otrzymać podczas wizyty u jednego z niżej wymienionych lekarzy, który zawarł umowę z NFZ:

• onkologa klinicznego,
• onkologa i hematologa dziecięcego,
• chirurga,
• felczera.
• urologa,
• urologa dziecięcego,
• neurologa,
• neurologa dziecięcego,
• lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (internisty).

Tutaj pobierzesz czysty druk zlecenia "Część A".
Tutaj pobierzesz wzór prawidłowo wypełnionego druku zlecenia "Część A".

2.
Potwierdzić "Część A" zlecenia w punkcie właściwego oddziału NFZ.
Zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest ważne do końca miesiąca, na który zostało wystawione, nie dłużej jednak niż 30 dni. Potwierdzenia należy dokonać osobiście, drogą pocztową lub przez pełnomocnika.

3.
Oddział NFZ podczas potwierdzania pierwszego zlecenia, czyli "Części A" wystawia pacjentowi kartą comiesięcznego zaopatrzenia, czyli "Część B" zlecenia, maksymalnie na okres 12 miesięcy.

"Część A" zlecenia, w okresie ważności "Części B", nie wymagają potwierdzenia przez Oddział Funduszu.


Tutaj pobierzesz: Druk zlecenia na zaopatrzenie w comiesięczne środki pomocnicze - "Część B"

4.
Na podstawie w/w dokumentów dokonać zakupu wybranego środka wchłaniającego w dowolnie wybranej aptece czy sklepie medycznym, które podpisały umowę o współpracy z oddziałem NFZ. Zlecenie  "Część A" pozostaje w punkcie zakupu.

5.
Na podstawie podpisanej "Części B" zlecenia dokonać zakupu wybranego środka wchłaniającego w aptece lub sklepie medycznym.

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,